leather bracelet from SAS

leather bracelet from SAS